TV& VIDEO

thông thương

Du lịch TP.HCM: Bức tranh lộn xộn

Du lịch TP.HCM: Bức tranh lộn xộn

 Được coi là "ngành công nghiệp không khói" nhưng các hoạt động kinh doanh du lịch TP.HCM bỗng thành "có khói" khi hiện tượng cướp giật, chèo kéo khách du lịch có chiều hướng gia tăng.