TV& VIDEO

thông tin giao dịch

"Giao dịch trực tuyến mua vé máy bay của Vietnam Airlines vẫn thông suốt"

"Giao dịch trực tuyến mua vé máy bay của Vietnam Airlines vẫn thông suốt"

VTV.vn - Đại diện của Vietnam Airlines khẳng định, hiện tại, giao dịch trực tuyến mua vé máy bay của Vietnam Airlines vẫn được thực hiện thông suốt.