TV& VIDEO

thông tin học

Cơ hội việc làm của ngành thông tin học

Cơ hội việc làm của ngành thông tin học

Em đã đăng kí dự thi vào ngành thông tin học, song vẫn còn băn khoăn không biết ngành này đào tạo những gì, cơ hội việc làm ra sao?