TV& VIDEO

thông tin mạng

APEC 2017 sẽ được đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và an toàn thông tin mạng

APEC 2017 sẽ được đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và an toàn thông tin mạng

VTV.vn - VNPT đang xây dựng phương án cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu đường truyền và hạ tầng mạng để phục vụ APEC 2017.