thông tin mạng

Sắp diễn tập toàn quốc về phòng chống mã độc đào tiền ảo

Sắp diễn tập toàn quốc về phòng chống mã độc đào tiền ảo

VTV.vn - Diễn tập an toàn thông tin mạng WhiteHat Drill 05 với chủ đề "Điều tra, xử lý và phòng chống mã độc đào tiền ảo qua lỗ hổng phần mềm" vào ngày 9/5 trên cả nước.