ĐH Hoa Sen không thể tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên

-Thứ hai, ngày 26/01/2015 10:46 GMT+7

Dân trí Ngày 25/1, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Trường ĐH Hoa Sen đã không thể tiến hành theo kế hoạch. Phía ban tổ chức cho rằng số cổ đông tham dự chỉ chiếm có 39,61% cổ phần, không đủ túc số để tiến hành đại hội.

 

Số cổ đông và đại diện cổ đông hiện diện chiếm không đủ 65% cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định nên Ban tổ chức công bố Đại hội không thể tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

Ban tổ chức đại hội cho biết một số cổ đông không tham dự đại hội được vì những lí do như giấy ủy quyền không hợp lệ do được lập mà thiếu các nội dung cần thiết như: không ghi rõ ngày tháng năm, chỉ có chữ ký mà không ghi rõ họ tên, tẩy xóa. Có một số cổ đông đã ủy quyền số cổ phần không đúng với số cổ phần theo danh sách cổ đông do trường ĐH Hoa Sen cập nhật. Có cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội nhưng không đúng với số cổ phần của cổ đông ủy quyền.

Vì chỉ có 62 cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông đã tham dự đại hội, chiếm tổng số 39,61% cổ phần. Theo quy chế Tổ chức và hoạt động trường, với số cổ đông và đại diện cổ đông hiện diện chiếm không đủ 65% cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định nên Ban tổ chức công bố Đại hội không thể tiến hành được.

Đồng thời, phía Hội đồng quản trị hiện tại cho rằng “Điều lệ trường đại học” (ban hành ngày 10/12/2014 theo quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) có hiệu lực thi hành từ 30/01/2015; trong đó có quy định chi tiết về tổ chức của trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Thực hiện điều lệ này, Trường ĐH Hoa Sen sẽ tổ chức đại hội toàn trường vào ngày 31/1 tới. Đại hội này sẽ có sự tham gia của các thành viên góp vốn, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên của nhà trường.

Lê Phương

 

  • Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!

 

TIN MỚI

    Giao diện thử nghiệm VTVLive