•  

  • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP
Qua 3 năm thực hiện chương trình phối hợp, các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai và tổ chức thực hiện góp phần xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc miền núi ổn định, phát triển; bộ mặt nông thôn đổi thay rõ rệt.

Kinh tế-xã hội vùng dân tộc miền núi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nhiều địa phương có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với đầu nhiệm kỳ trung bình từ 8-10%. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ổn định và từng bước được cải thiện. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo miền núi giảm từ 2-4%, riêng các huyện nghèo giảm trên 4%.

Kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường; công tác giáo dục, y tế nhiều tiến bộ; giá trị văn hóa được quan tâm bảo tồn và phát huy. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; trật tự an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng được giữ vững.

Tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử nhấn mạnh, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã làm được nhiều việc, đặc biệt là việc thực hiện chính sách dân tộc, đại đoàn kết toàn dân tộc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao.

Theo Bộ trưởng Giàng Seo Phử, nhìn tổng thể sau 30 năm đổi mới và cụ thể 10 năm gần đây, đời sống tinh thần, vật chất trong vùng đồng bào dân tộc có một sự đổi thay rất ngoạn mục. Chính bản thân đồng bào các dân tộc đã vươn lên vượt khó, thoát nghèo, làm giàu chính đáng, hợp pháp.

“Trước hết, chúng ta phải khẳng định chủ trương lãnh đạo của Đảng nhất quán, quyết liệt, đúng đắn. Nếu không có sự lãnh đạo thống nhất, để bà con ở các vùng miền tự phát, tự làm thì không có được kết quả như hôm nay”, ông Giàng Seo Phử nói.

Trong thời gian tới, cần tập trung vào việc xây dựng chính sách xóa đói giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc. Cụ thể, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục xây dựng chính sách về phát triển kinh tế trong khi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung vào việc đề xuất những chính sách về đại đoàn kết dân tộc.

Bộ trưởng Giàng Seo Phử cũng nhấn mạnh đến công tác cán bộ, bởi đây là vấn đề có yếu tố quyết định. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác này. Mặt trận nên có đề xuất về những bất cập đang diễn ra để kịp thời xử lý như tình trạng thiếu cán bộ là người dân tộc thiểu số, việc làm cho thanh niên là người dân tộc…

Ông Nông Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2012-2016 đã được nghiêm túc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện. Các nội dung của chương trình đều được 2 cơ quan ở các địa phương triển khai thực hiện một cách tích cực và hiệu quả.

Việc trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra chủ trương, biện pháp chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác dân tộc, tập huấn cho người có uy tín giúp cho họ nâng cao trình độ, nắm bắt được những kiến thức cơ bản về vận động, tuyên truyền ổn định ở thôn, bản. Qua đó cũng góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, với Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phối hợp công tác giữa hai bên còn chưa đồng đều. Việc quán triệt và tổ chức ký kết chương trình phối hợp ở một số địa phương còn chậm hoặc chung chung, chưa xác định rõ nội dung, biện pháp để tổ chức thực hiện một cách cụ thể, phù hợp.

Công tác kiểm tra, chỉ đạo điểm chưa được coi trọng đúng mức. Còn thiếu các mô hình chỉ đạo điểm thực hiện chương trình phối hợp để 2 cơ quan nghiên cứu, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Hai bên thống nhất tập trung vào 7 nội dung trong chương trình phối hợp đến năm 2016. Cụ thể, hai bên cần tiếp tục phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai các nội dung của Chương trình phối hợp; Tuyên truyền đại hội Đảng các cấp; Tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Xây dựng và triển khai thực hiện các Chính sách, Chương trình về công tác dân tộc; Trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình dân tộc và công tác dân tộc; Thực hiện chỉ thị 06/2008 về “Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bao vệ tổ quốc”; Kiểm tra, giám sát việc thực iện chương trình phối hợp ở địa phương.

Công Việt