Đưa vào hoạt động Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước

-Thứ ba, ngày 26/08/2014 15:19 GMT+7

tochucnhanuoc.vn, tochucnhanuoc.gov.vn, tcnn.vn là những tên miền của Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước được Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép hoạt động.

 

Giao diện Tạp chí điện tử Tổ chức Nhà nước.

Sáng 26/8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức ra mắt Tạp chí điện tử Tổ chức Nhà nước.

Theo giấy phép của Bộ Thông tin và Tuyền thông, Tạp chí điện tử Tổ chức Nhà nước có ba tên miền: tochucnhanuoc.vn, tochucnhanuoc.gov.vn, tcnn.vn.

Tạp chí điện tử Tổ chức Nhà nước thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước.

Đây là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về tổ chức, hoạt động của nền hành chính nhà nước, trọng tâm là lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước, công tác quản lý công chức, công vụ; quản lý địa giới hành chính, biên chế nhà nước, quản lý công tác tôn giáo; thi đua khen thưởng; quản lý hội; cải cách hành chính.

Tạp chí đăng tải các thông tin thời sự, chính trị, tin về hoạt động tổ chức nhà nước gắn với hoạt động của lãnh đạo Bộ Nội vụ, ngành nội vụ và địa phương, các cơ chế chính sách thí điểm, đang xây dựng, triển khai…

Tạp chí gồm 8 chuyên mục chính; trong đó, chuyên mục cải cách hành chính đăng tải các chỉ đạo của Chính phủ về cải cách hành chính, hoạt động cải cách hành chính của các Bộ, ngành, địa phương; nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về hoạt động cải cách hành chính; các cơ chế cải cách, sáng kiến thí điểm.

Chuyên mục xây dựng chính quyền địa phương mang tới cho bạn đọc các thông tin, nghiên cứu về tổ chức chính quyền địa phương; địa giới hành chính, chính sách cán bộ, công chức cơ sở và vấn đề quản lý đô thị.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập trung các bài nghiên cứu về tư tưởng, quan điểm của Bác đối với vấn đề nhà nước, công chức, công vụ, đạo đức cách mạng, nghiên cứu các nội dung quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn.

Chuyên mục từ điển hành chính mở giải thích, bổ sung các thuật ngữ hành chính, cũ, mới phục vụ hiệu quả cho công việc của người làm công tác tổ chức nhà nước.

Chuyên mục Nhìn ra thế giới với những nghiên cứu giới thiệu về nền hành chính, hoạt động tổ chức hành chính, công vụ của các nước, các bài học và kinh nghiệm cho Việt Nam.

Tạp chí cũng dành các chuyên mục để giới thiệu các nghiên cứu, phân tích chuyên sâu từ thực tiễn, lý luận, kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động tổ chức nhà nước ở nhiều phạm vi và khả năng ứng dụng khác nhau; chia sẻ những ý tưởng, ý kiến, phân tích, nhìn nhận từ nhiều góc độ về hoạt động tổ chức nhà nước, chế độ công chức, công vụ, các cơ chế, chính sách…/.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    Giao diện thử nghiệm VTVLive