Gặp tin nhảm, cơ quan Nhà nước cần chủ động cải chính

-Thứ tư, ngày 11/11/2015 20:29 GMT+7

Việc xử lý các thông tin không chính xác, gây dư luận xấu trong xã hội đã được bổ sung vào dự thảo Luật tiếp cận thông tin, hiện đang được đưa ra lấy ý kiến tại kỳ họp 10, Quốc hội khóa XVIII.

Trong tờ trình dự án này trước Quốc hội tại phiên họp chiều nay 11/11, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hà Hùng Cường cho biết: đây là quy định nhằm khắc phục tình trạng thực tế với những thông tin không chính xác, không đúng sự thật, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến trật tự và ổn định xã hội.

Theo dự thảo mới nhất, vấn đề này được quy định tại điều 7 với tên gọi “Trách nhiệm xử lý thông tin không chính xác”. Theo đó, trong trường hợp phát hiện ra  tình trạng nhiều cơ quan nhà nước cung cấp thông tin khác nhau về cùng một vấn đề, cơ quan tạo ra thông tin có trách nhiệm khẳng định tính chính xác của thông tin.

 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đọc tờ trình về dư thảo Luật tiếp cận thông tin tại Quốc hội chiều 11/11. Ảnh TTXVN

Đặc biệt, trong trường hợp phát hiện thông tin không chính thức, không chính xác, không đầy đủ gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội thì cơ quan nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chủ động, kịp thời cung cấp thông tin do mình tạo ra.

Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, thực tiễn thực hiện quyền được thông tin, cũng như pháp luật về quyền được thông tin tại Việt Nam trong thời gian qua còn có nhiều bất cập, không đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Do vậy, việc ban hành Luật tiếp cận thông tin là cần thiết để trở thành tiền đề cho việc thực hiện các quyền tự do dân chủ khác của công dân mà hiến pháp năm 2013 đã quy định.

Gồm 6 chương, 34 điều, dự thảo Luật Tiếp cận thông tin đưa ra các  quy định về quyền tiếp cận thông tin của công dân; nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin; nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin…Dự thảo sẽ được tiếp tục thảo luận tại kỳ họp lần này, trước khi bỏ phiếu thông qua vào năm 2016.

Cúc Đường


TIN MỚI

    Giao diện thử nghiệm VTVLive