•  

  • Lễ ký Biên bản ghi nhớ Việt Nam-Thái Lan về việc thành lập Hiệp hội đường sắt GMS. Ảnh: VGP/Công Việt

Đó là chia sẻ của ông Bindu Lohani, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Diễn đàn các hành lang kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần 6 được tổ chức trong hai ngày 7-8/8 tại Hà Nội. Diễn đàn do Bộ KHĐT và ADB phối hợp tổ chức với sự tham gia của đại diện các nước: Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan.

Các đại biểu tham dự cho rằng Diễn đàn GMS cần phải quay trở lại trọng tâm ban đầu là tìm hướng thúc đẩy thương mại và đầu tư, cũng như đẩy nhanh sự phát triển công nghiệp dọc theo các hành lang kinh tế của khu vực này.

Để đạt được những mục tiêu trên, một trong những định hướng chủ chốt là cải thiện giao thông, tạo điều kiện về thương mại, cũng như sự phát triển của các khu kinh tế đặc biệt như các khu kinh tế tại các cửa khẩu, các khu vực chế xuất và các khu công nghiệp.

Các đại biểu cũng thảo luận phương hướng nhằm tăng cường hợp tác và hội nhập trong việc triển khai các kế hoạch đề xuất thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm trong và ngoài khu vực cũng như thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào khu vực này.

Vào năm 2008, các quốc gia thuộc GMS tổ chức diễn đàn lần đầu tiên với tham vọng chuyển các hành lang giao thông tại khu vực này thành các hành lang kinh tế đầy đủ, nhằm kết nối các trung tâm kinh tế năng động. Các hành lang kinh tế này sẽ góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các quốc gia, kích thích tăng trưởng và việc làm.

Mặc dù trọng tâm vẫn là hoàn thiện các kết nối giao thông còn thiếu, chương trình GMS đã ưu tiên những dự án liên quan tới củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng, tạo thuận lợi thương mại và các dự án hỗ trợ kỹ thuật khác.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Việt Nam và Thái Lan đã ký Biên bản ghi nhớ về việc thành lập Hiệp hội đường sắt GMS. Việc thành lập Hiệp hội đường sắt của khu vực là nền tảng để các nước thành viên thúc đẩy xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt kết nối trong khu vực, tạo thuận lợi cho việc vận tải qua biên giới các nước. Điều này cũng góp phần quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược 3C của GMS, đó là: Tăng cường sự liên kết - Connectivity; nâng cao năng lực cạnh tranh - Competitiveness và nâng cao tinh thần cộng đồng - Community.

Công Việt