•  

  • Hội thảo khoa học “Đại tướng Lê Trọng Tấn – Nhà quân sự đức độ, mưu lược của cách mạng Việt Nam”

Đại tướng Lê Trọng Tấn (tên thật là Lê Trọng Tố), sinh ngày 1/10/1914, tại xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. Tham gia cách mạng từ năm 1944, Đại tướng hoạt động tích cực và lần lượt được giao nhiều trọng trách trong quân đội; là một cán bộ quân sự xuất sắc của Đảng, có nhiều chiến công to lớn cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang cách mạng nói riêng. Với cống hiến to lớn đó, việc tổ chức hội thảo này là rất cần thiết, có ý nghĩa sâu sắc.

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 50 tham luận từ các vị lão thành cách mạng, những đồng chí từng giữ trọng trách trong Đảng, Nhà nước và quân đội qua các thời kỳ, các đồng chí là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài quân đội...

Các tham luận tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ tài thao lược của Đại tướng Lê Trọng Tấn trong lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức thực hành các trận đánh, các chiến dịch then chốt, quyết định, nhất là kinh nghiệm chỉ huy tác chiến hiệp đồng quân binh chủng. Đồng thời tiếp tục khẳng định Đại tướng Lê Trọng Tấn là nhà tham mưu chiến lược xuất sắc, đã tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương chiến lược đúng đắn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Các tham luận tại hội thảo cũng đã đi sâu vào phân tích vai trò và những cống hiến to lớn của Đại tướng Lê Trọng Tấn trong xây dựng lực lượng vũ trang về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hậu cần, kỹ thuật, cũng như trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện, tổng kết chiến tranh, nghiên cứu khoa học quân sự. Qua đó khẳng định đức độ, tài năng và những cống hiến xuất sắc trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn của Đại tướng Lê Trọng Tấn, rút ra những bài học kinh nghiệm để vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Nhật Nam