Kỷ luật 3 lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội

-Thứ sáu, ngày 10/10/2014 16:10 GMT+7

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT về việc xử lý kỷ luật 3 lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT về việc xử lý kỷ luật các cá nhân: ông Trịnh Viết Trung - Giám đốc trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 29-06V; ông Hoàng Trung Liêm - Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-03V (trước đây là Phó giám đốc Trung tâm 29-06V) và ông Ngô Văn Việt - Giám đốc trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-04V (trước đây là đăng kiểm viên tại Trung tâm 29-06V) do không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra hoặc liên quan đến tiêu cực tại Trung tâm 29-06V trong thời gian dài.

 

Hội đồng kỷ luật của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Trịnh Viết Trung; miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc đối với ông Hoàng Trung Liêm; miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Ngô Văn Việt và điều động giữ chức Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-05V.

 

Theo Ngân Tuyền

An ninh thủ đô

 

TIN MỚI

    Giao diện thử nghiệm VTVLive