•  

  • Ảnh: VGP/Lê Anh
Ngày 25/3, UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với UBND TPHCM tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 293 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư và chấp thuận địa điểm, với tổng vốn đăng ký 95.016,8 tỷ đồng.

Để tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới, Ninh Thuận là tỉnh đầu tiên trong cả nước mạnh dạn thuê tư vấn nước ngoài (Tập đoàn Monitor của Mỹ và Arup của Anh) lập chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, Ninh Thuận sẽ phát triển dựa trên 4 nhóm ngành kinh tế trụ cột là: Năng lượng sạch, du lịch, nông lâm thủy sản, sản xuất chế biến và 2 nhóm ngành phụ trợ, gồm giáo dục đào tạo và kinh doanh bất động sản.

Qua hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, Ninh Thuận mời gọi các DN đầu tư 72 dự án thuộc 6 nhóm ngành ưu tiên theo quy hoạch của tỉnh.

Ngay tại hội nghị, tỉnh Ninh Thuận đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án gồm: Dự án điện gió Trung Nam, Kho xăng dầu Ninh Chữ, Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim, Dự án Khu du lịch Hòn Cò- Cà Ná và Dự án sản xuất tôm giống sạch bệnh S6.

Tỉnh cũng đã trao văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư cho 5 dự án khác trong lĩnh vực năng lượng sạch, du lịch và nông nghiệp.

Lê Anh