Phát hiện “gia đình trị” tại Công ty Bảo đảm hàng hải miền Nam

-Thứ năm, ngày 26/11/2015 14:45 GMT+7

Dân trí Có 15 người được xác định là người thân và họ hàng của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm Hàng hải miền Nam (VMS-South) thuộc Bộ Giao thông vận tải, những người này đều được giao giữ các vị trí quan trọng tại đơn vị.

Theo đơn tố cáo nặc danh, có 30 người đang làm việc tại Tổng Công ty VMS-South và đơn vị thành viên có quan hệ gia đình và quan hệ cá nhân với Tổng Giám đốc VMS-South, những người này giữ những chức vụ và vị trí công tác quan trọng từ năm 2005 đến nay.

Từ thông tin tố cáo trên, Tổ xác minh của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã làm việc trực tiếp với 30 người có tên trong đơn tố cáo. Kết luận số 13802/KL-BGTVT về nội dung tố cáo “gia đình trị” tại VMS-South do Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng ký cho thấy, kết quả xác định 15 người có quan hệ gia đình, họ hàng với Tổng Giám đốc.

Cụ thể, có 8 người có quan hệ gia đình là chị ruột, cháu ruột, cậu ruột, em họ của Tổng Giám đốc. Trong đó, có 5 người giữ các chức vụ là Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty, Chánh Văn phòng, Phó giám đốc công ty, Trưởng phòng kế hoạch và 1 người giữ chức Phó phòng Kế toán công ty; 3 trong 8 người có quan hệ gia đình với Tổng Giám đốc không có chức vụ.

Những người có quan hệ họ hàng gồm 7 người, là cháu rể, anh rể, cháu dâu, cháu vợ của Tổng Giám đốc, trong đó 6 người giữ các chức vụ: Phó phòng Kế toán Tổng Công ty, Phó phòng Kinh tế kế hoạch tổng công ty, Giám đốc công ty, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư công ty, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính công ty.

 

Có 15 người là người thân, họ hàng của Tổng Giám đốc đang làm việc và giữ các vị trí quan trọng tại VMS-South

Kết luận này cho biết, có 15 người/30 người có quan hệ gia đình với Tổng giám đốc Tổng công ty, như vậy nội dung tố cáo 50% là có cơ sở và 50% là không có cơ sở. Tính đến ngày 31/8/2015, tổng số cán bộ, lãnh đạo, quản lý của VMS-South là 155 người, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý có quan hệ gia đình với tổng giám đốc là 11 người, chiếm 7%.

 “Vượt mặt” Bộ chủ quản, bổ nhiệm sai quy trình!

Tổ xác minh của Bộ GTVT khẳng định, trong số 15 người có quan hệ gia đình, họ hàng với Tổng Giám đốc VMS-South thì có 8 người thuộc quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc. Còn lại, 1 người thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng thành viên được bổ nhiệm ngày 28/7/2015 và 1 người thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Đảng ủy tổng công ty được bổ nhiệm ngày 23/6/2014.

Về công tác bổ nhiệm, Tổ xác minh đã xác minh hồ sơ bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của Hội đồng Thành viên và Tổng giám đốc. Kết quả cho thấy, một số quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm của Tổng công ty còn chưa phù hợp với tình hình thực tiễn như: Yêu cầu tất cả các chức danh bổ nhiệm đều phải có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị; đối với chức danh cấp trưởng phải là đảng viên.

Qua xác minh cho thấy, quy trình bổ nhiệm và hồ sơ bổ nhiệm đối với một số trường hợp còn thiếu sót. Cụ thể, tại thời điểm bổ nhiệm có 3 người thiếu bằng tốt nghiệp đại học, 2 người thiếu điều kiện là đảng viên, 1 người thiếu nhận xét cấp ủy nơi cư trú và chứng chỉ tin học.

Cho đến nay 1 trong 3 người đã được bổ nhiệm vẫn chưa có bằng tốt nghiệp đại học. Việc bổ nhiệm một số trường hợp thiếu bằng tốt nghiệp đại học là không đúng quy định và một số trường hợp cán bộ được bổ nhiệm thiếu điều kiện là đảng viên theo quy định của Tổng công ty.

Một số trường hợp cán bộ được điều động bổ nhiệm sang giữ chức vụ tương đương, Tổng công ty chưa thực hiện đầy đủ quy trình điều động bổ nhiệm, thiếu hồ sơ bổ nhiệm mà chỉ có Nghị quyết của cấp ủy Đảng, Nghị quyết của Ban lãnh đạo và Quyết định bổ nhiệm.

Đặc biệt, VMS-South từng bị Bộ GTVT yêu cầu thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc. Cụ thể: Ngày 20/6/2014, Bộ GTVT có công văn yêu cầu VMS-South thu hồi quyết định của Hội đồng thành viên VMS-South về việc bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh (Trưởng phòng An toàn hàng hải) làm Phó Tổng giám đốc VMS-South. Lý do là VMS-South thực hiện bổ nhiệm vượt số lượng Phó Tổng Giám đốc, không được Bộ GTVT đồng ý.

Đáng nói, ông Phạm Tuấn Anh là con trai ông Phạm Đình Vận - nguyên Tổng Giám đốc VMS-South. Ngày 19/2/2014 ông Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc thì ngay sau đó ông Phạm Đình Vận nhận quyết định nghỉ hưu; ngày 1/3/2014, ông Phạm Quốc Súy (em trai của ông Vận) được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc VMS-South, trước đó ông Súy là Phó Tổng Giám đốc.

Châu Như Quỳnh

TIN MỚI

    Giao diện thử nghiệm VTVLive