Ra mắt Công ty in Nhân dân Bình Định thuộc Báo Nhân dân

-Thứ hai, ngày 13/10/2014 14:51 GMT+7

Ngày 13/10, Báo Nhân dân tổ chức Lễ ra mắt Công ty in Nhân dân Bình Định với chức năng thực hiện nhiệm vụ chính trị là in Báo Nhân dân, báo Đảng địa phương...

Ngày 13/10, tại thành phố Quy Nhơn, Báo Nhân dân đã tổ chức Lễ ra mắt Công ty in Nhân dân Bình Định.

Trước đó, thực hiện công văn của Văn phòng Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Bình Định đã có Quyết định 1560/QĐ-TU về việc thông báo chủ trương của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và Tỉnh ủy Bình Định về việc chuyển giao Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Bình Định về Báo Nhân dân.

Tổng Biên tập Báo Nhân dân cũng đã có Quyết định số 2076 ngày 8/10/20 14 về việc tiếp nhận Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Bình Định thành Công ty In Nhân dân Bình Định

Công ty In Nhân dân Bình Định có chức năng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng giao là in Báo Nhân dân, báo Đảng địa phương, các ấn phẩm của Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật và sản xuất kinh doanh các dịch vụ văn hóa khác.

Ông Tống Đức Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty In Nhân dân Bình Định cho biết Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Bình Định được thành lập ngày 16/11/1995 (trực thuộc Tỉnh ủy Bình Định). Thời gian qua, Công ty đã hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả.

Riêng năm 2013, Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước trên 4,52 tỷ đồng; thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt gần 6,2 triệu đồng/người/tháng.

Trong 9 tháng đầu năm 2014, Công ty đã nộp ngân sách trên 2,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 6,4 triệu đồng/người/tháng.

Việc Công ty chuyển về trực thuộc Báo Nhân dân sẽ phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị và phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị./.

TIN MỚI

    Giao diện thử nghiệm VTVLive