Sáng tác tranh cổ động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

-Thứ năm, ngày 28/08/2014 17:30 GMT+7

(Dân trí) - Cục Văn hoá cơ sở (Bộ VH,TT&DL) tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, sáng ngày 28/8, Cục Văn hoá cơ sở chính thức phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2015) nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiên Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; phát hiện và nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm trong việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái và âm mưu, hoạt động diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch.

 


Sáng ngày 28/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn

Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015) nhằm khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn trong cuộc khán chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; nêu bật những thành tựu vĩ đại sau 40 năm ngày đất nước thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2015) tiếp tục tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thể hiện những nội dung cơ bản của tư tưởng, nhân cách, tấm gương cao quý về đạo đức, lối sống,  và phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền các gương điển hình về học tấm và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các đối tượng tham gia cuộc thi: các hoạ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài (thành viên ban tổ chức, ban giám khảo, ban tư vấn, ban thư ký không được tham gia).

Đối với tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam nộp trước ngày 31/10/2014.

Đối với tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nộp trước ngày 31/11/2014

Nơi nhận tác phẩm dự thi: Phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hoá cơ sở- 86A ngõ III Lê Văn Hưu, Hà Nội.

Trúc Diệp

TIN MỚI

    Giao diện thử nghiệm VTVLive