•  

  • Ảnh minh họa

8 ngân hàng thương mại sẽ tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở gồm: Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong, Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á.

Trước đó, đã có 5 ngân hàng thương mại nhà nước được tham gia vào chương trình này là: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2015 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-NHNN và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN là 5,0%/năm.

Anh Hoa