•  

  • Ảnh minh họa
Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện đo thời gian giải phóng hàng nhằm đánh giá hoạt động của các cơ quan, tổ chức tham gia trong quá trình xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa gồm: DN, cơ quan hải quan, cơ quan kiểm dịch, kiểm tra chất lượng nhà nước….

Cụ thể, đối với hàng nhập khẩu, thời gian giải phóng hàng từ khi đăng ký tờ khai cho đến khi cơ quan hải quan ra quyết định thông quan/giải phóng hàng là 32 giờ 37 phút 55 giây.

Đối với hàng xuất khẩu thời gian từ khi đăng ký tờ khai cho đến khi cơ quan hải quan ra quyết định thông quan/giải phóng hàng là: 11 giờ 6 phút 33 giây.

Kết quả phân tích cho thấy,  thời gian từ khi hàng hóa đến cửa khẩu, cảng biển đến khi đăng ký tờ khai hải quan chiếm 58%, thuộc trách nhiệm của DN, các cơ quan kiểm tra chuyên ngành, hãng tàu, công ty kinh doanh cảng, kho bãi, bến bãi chứa hàng hóa…

Thời gian từ khi đăng ký tờ khai đến khi thông quan/giải phóng hàng chiếm 28%: Thuộc trách nhiệm của cơ quan hải quan, DN, các cơ quan kiểm tra chuyên ngành (thời gian DN chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành để kiểm tra chi tiết hồ sơ), công ty kinh doanh cảng (chờ chuẩn bị hàng để kiểm hóa).

Thời gian từ khi thông quan/giải phóng hàng đến khi hàng ra khỏi cổng cảng chiếm 14% thuộc trách nhiệm của DN, công ty kinh doanh cảng, lực lượng giám sát hải quan, cơ quan quản lý giao thông ngoài cửa khẩu…

Vì vậy, để đạt được mục tiêu giảm thời gian thông quan, thời gian XNK hàng hóa cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các Bộ, ngành quản lý nhà nước. Đặc biệt, chính các DN kinh doanh kho bãi, cảng, dịch vụ logistics… chiếm vị trí không nhỏ trong việc giảm thời gian thông quan hàng hóa.

Đối với ngành Hải quan, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã được chỉ đạo tổ chức thực hiện ngay những nội dung cải cách hành chính trong năm 2014 nhằm đạt thời gian tiếp nhận và đăng ký tờ khai dưới 5 phút; thời gian kiểm tra hồ sơ không quá 2 giờ; thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa không quá 8 giờ; thời gian kiểm tra giám sát tại cổng cảng không quá 3 phút; thanh toán thuế và lệ phí cơ bản bằng phương thức điện tử.

Cuộc đo thời gian giải phóng hàng năm 2013 được Tổng cục Hải quan tổ chức triển khai tại 11 Chi cục Hải quan cảng/cửa khẩu thuộc 7 Cục Hải quan tỉnh, thành phố với 3 tuyến đường vận chuyển hàng hóa gồm: đường không, đường bộ và đường biển.

Được biết, năm 2015 ngành Hải quan cùng với các Bộ, ngành sẽ thực hiện đo thời gian giải phóng hàng toàn diện hơn, xác định rõ thời gian mỗi đơn vị tác nghiệp cũng như những khâu, những loại giấy tờ… làm tăng thời gian giải phóng hàng, từ đó có giải pháp khắc phục cụ thể.

Minh Khôi