•  

  • Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Diễn đàn lần này, các đại biểu sẽ thảo luận các nhóm vấn đề về cải cách thị trường tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Tại cuộc họp báo trước thềm VBF cuối kỳ 2014, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc đánh giá cộng đồng doanh nghiệp cảm nhận rõ Việt Nam đang trong quá trình khởi đầu giai đoạn đột phá cải cách.

Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp được thông qua, dù còn một số vấn đề mà cộng đồng DN còn đề xuất thêm nhưng đã thông thoáng hơn trước. Đáng chú ý, là đã xuất hiện những tiền lệ về sửa Luật định kỳ (có thể 6 tháng sửa 1 lần hoặc nhanh hơn). Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các văn bản dưới Luật cũng nên sửa đổi kịp thời theo quy trình rút gọn, với sự tham gia đầy đủ hơn của người dân, doanh nghiệp, tránh bị ảnh hưởng bởi lợi ích các đơn vị soạn thảo.

Cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh việc ban hành chính sách tốt. Tuy nhiên quan trọng hơn, các chính sách này phải đi vào thực tiễn chứ không chỉ trên giấy tờ, do đó, việc xác định trách nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, đánh giá chất lượng triển khai các ngành là rất cần thiết (Nghị quyết 19 của Chính phủ về nâng cao năng lực cạnh tranh cũng đã đề cập đánh giá việc thực hiện các chương trình hành động hằng tháng, hằng quý.)

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp mong muốn có thêm đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo Chính phủ, gắn liền với nỗ lực đổi mới, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hướng tới chuẩn mực của ASEAN 6. Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn chuyển giao dịch vụ công nhiều hơn cho các tổ chức xã hội và thị trường. Nhà nước cần giữ vai trò kiến tạo, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện pháp lý, tránh hình sự hóa các mối quan hệ kinh tế dân sự, tăng cường thiết chế xử lý tranh chấp của xã hội và thị trường.

Trước đó, VBF giữa kỳ năm 2014 đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 6/2014 với chủ đề "Từ chương trình tới hành động - Chuẩn bị cho các Hiệp định thương mại mới".

Tại Diễn đàn này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn trước cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư về môi trường đầu tư của Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam đang xây dựng kế hoạch 5 năm. Theo đó, Việt Nam kiên định nhất quán và quyết tâm xây dựng Việt Nam là đất nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập tự chủ, dân giàu nước mạnh, công bằng văn minh. Việt Nam sẽ là bạn là đối tác tin cậy của các quốc gia, đối tác tích cực của cộng đồng quốc tế. Việt Nam sẽ tiếp tục đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, phát triển kinh tế đi liền với tiến bộ, công bằng xã hội.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam đã phát triển lớn mạnh, trở thành kênh đối thoại cho doanh nghiệp, góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam.

Anh Minh