Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, vụ nuôi tôm năm nay (kể cả tôm sú và tôm thẻ chân trắng) đạt hiệu quả cao, tỷ lệ thiệt hại toàn vụ chỉ khoảng 18,58% đối với tôm sú và 22,7% đối với thẻ chân trắng.

Nguyên nhân chính là thời tiết thuận lợi, nông dân từng bước áp dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật. Mặt khác, có sự tác động đồng bộ của các cơ quan hữu quan. Từ đó, có nhiều hộ nuôi lợi nhuận từ 1 tỷ đồng trở lên.

Vào thời điểm giữa tháng 9/2014, giá tôm sú ở mức 248.000 đồng/kg (20 con/kg); giá tôm thẻ lên mức 133.000 đồng/kg (60con/kg)... với giá này, nông dân vẫn có lợi nhuận.

Điển hình như xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải, vụ tôm năm 2014, toàn xã có 503 hộ thả nuôi (trong đó, 215 hộ nuôi tôm sú, 288 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng), với 260ha mặt nước; 124,13 triệu con giống (23,4 triệu con tôm sú, 100,73 triệu con tôm thẻ chân trắng). Đến giữa tháng 9/2014, toàn xã đã thu hoạch được 475 tấn tôm, đạt gần 100% diện tích thả nuôi.

Qua khảo sát của UBND xã, có trên 400 hộ nuôi có lợi nhuận, trong đó có 5 hộ lợi nhuận trên 1 tỷ đồng. Hay như xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, vụ nuôi năm 2014 có 2 hộ lợi nhuận từ 1-3 tỷ đồng, 5 hộ từ 500 - 700 triệu đồng, 16 hộ từ  300 - 500 triệu đồng... Được biết gần như xã nào ven biển có nuôi tôm đều có “tỷ phú tôm”.

Trường Hiếu