UBND TP.HCM yêu cầu dừng chương trình tiếng Anh tích hợp

Theo Tuổi trẻ-Chủ nhật, ngày 06/07/2014 07:07 GMT+7

Ngày 5/7, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cần sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Chương trình Cambridge được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép triển khai thí điểm trong các cơ sở giáo dục công lập tại TP.HCM trong thời gian qua.

UBND thành phố yêu cầu báo cáo cần đánh giá kỹ kết quả từng mặt theo đề án thí điểm đã được phê duyệt (mặt tích cực, mặt hạn chế, nguyên nhân…). Báo cáo rõ vì sao ngừng triển khai chương trình này, ảnh hưởng thế nào đến quyền lợi của học sinh và phụ huynh. Thời gian báo cáo thực hiện trong tháng 7/2014.

Cũng theo chỉ đạo nói trên, trong thời gian chưa sơ kết thí điểm chương trình này, trong khi UBND TP.HCM chưa phê duyệt đề án, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo dừng ngay việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh theo chuẩn tiên tiến dựa trên phương pháp tích hợp chương trình quốc gia Anh và chương trình Việt Nam”.

TIN MỚI

    Giao diện thử nghiệm VTVLive