Vụ 300 lao động Trung Quốc: Chỉ được tuyển khi không đủ lao động trong nước

-Thứ ba, ngày 24/11/2015 16:40 GMT+7

Dân trí “Việc tuyển dụng lao động là người nước ngoài của Công ty TNHH Sichuan Huashi (Việt Nam) chỉ được tiến hành sau khi Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố không tuyển đủ được lao động là người trong nước cho các vị trí việc làm theo đăng ký”.

Ngày 24/11, UBND TP Đà Nẵng đã có thông cáo báo chí về việc tuyển dụng 300 lao động Trung Quốc vào làm việc tại công trình khách sạn JW Marriott thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores.

Theo UBND TP Đà Nẵng, về chủ trương, công văn số 8523/UBND-LĐTBXH ngày 29/10/2015 của UBND thành phố đồng ý chấp thuận vị trí công việc “Lao động kỹ thuật thực hiện dự án giai đoạn 2 – Khách sạn JW Marriott thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores” là văn bản thông báo chủ trương để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành, đơn vị liên quan căn cứ tiến hành các thủ tục tiếp theo theo đúng Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ và Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

Công trình khách sạn JW Marriott

Đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đang triển khai qui trình giải quyết đề xuất của Công ty TNHH Sichuan Huashi Việt Nam theo đúng qui định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP và thực tế chưa cấp phép trường hợp nào theo thông báo chấp thuận yêu cầu của UBND thành phố tại Công văn số 8523/UBND-LĐTBXH.

Việc tuyển dụng lao động là người nước ngoài của Công ty TNHH Sichuan Huashi (Việt Nam) chỉ được tiến hành sau khi Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố không tuyển đủ được lao động là người trong nước cho các vị trí việc làm theo đăng ký; việc cấp phép cho lao động nước ngoài (Trung Quốc) chỉ thực hiện đối với các vị trí việc làm theo đăng ký không có lao động là người trong nước đảm nhận sau tuyển dụng và mỗi đợt tuyển dụng không được tuyển quá số lượng lao động đã đăng ký; lao động của đợt tuyển dụng tiếp theo chỉ được xem xét sau khi toàn bộ số lao động của đợt trước đã xuất cảnh ra khỏi Việt Nam.

Trước đó, ngày 23/11, UBND TP Đà Nẵng cũng đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc này và khẳng định việc tuyển dụng số lao động trên là đúng quy trình, quy định pháp luật hiện hành.

Khánh Hồng

TIN MỚI

    Giao diện thử nghiệm VTVLive