Xây dựng bộ chỉ số về giới trong truyền thông tại Việt Nam

-Thứ sáu, ngày 29/08/2014 11:56 GMT+7

Bộ chỉ số về giới trong truyền thông Việt Nam sẽ cung cấp các tiêu chí hỗ trợ nhà quản lý, cơ quan báo chí, truyền thông đánh giá công tác truyền thông về giới cũng như thúc đẩy bình đẳng giới.

 

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 29/8, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (MTC-Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến về việc xây dựng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông Việt Nam.

“Bộ chỉ số về giới trong truyền thông” là tài liệu được UNESCO biên soạn và xuất bản từ năm 2012. Tới năm 2014, UNESCO đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm đưa tài liệu này vào trong các hoạt động truyền thông tại Việt Nam.

Bộ chỉ số này đưa ra những tiêu chí nội dung bình đẳng giới tại cấp ra quyết định cũng như các tổ chức, hiệp hội, câu lạc bộ báo chí, truyền thông. Ngoài ra, bộ chỉ số bảo đảm vấn đề bình đẳng giới trong nội dung truyền thông từ việc sản xuất tin tức, thời sự đến lĩnh vực quảng cáo…

Đặc biệt, bộ chỉ số đưa ra những công cụ kiểm chứng tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.

Tại Việt Nam, MTC đã thành lập một Nhóm kỹ thuật gồm nhiều chuyên gia am hiểu về lĩnh vực trên để bối cảnh hóa Bộ chỉ số phù hợp với xã hội và truyền thông tại Việt Nam. Đứng đầu Nhóm kỹ thuật là ông Đỗ Quý Doãn-nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Để Bộ chỉ số này phát huy hiệu quả cao, Nhóm kỹ thuật đã cố gắng nghiên cứu các văn bản pháp luật về báo chí, các chính sách trong lĩnh vực bình đẳng giới để điều chỉnh, cụ thể hóa phù hợp với báo chí truyền thông Việt Nam trên cơ sở tôn trọng những nội dung cơ bản của Bộ chỉ số mà UNESCO ban hành.

Bộ chỉ số về giới trong truyền thông tại Việt Nam sẽ cung cấp các tiêu chí hỗ trợ các nhà quản lý, cơ quan báo chí, truyền thông đánh giá công tác truyền thông về giới cũng như thúc đẩy bình đẳng giới.

Bộ chỉ số về giới là tập hợp các chỉ số không có tính bắt buộc, được xây dựng đặc biệt cho truyền thông ở mọi hình thức. Các tổ chức truyền thông có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần các chỉ số, tùy thuộc vào bối cảnh phù hợp./.

TIN MỚI

    Giao diện thử nghiệm VTVLive