Xét tuyển viên chức quận Ba Đình: Lý giải vì sao điểm thí sinh bị “vênh”

-Thứ bảy, ngày 19/12/2015 12:05 GMT+7

Dân trí Sau khi thí sinh B.T.T.H có đơn khiếu nại lên Sở Nội vụ thì đơn vị này đã phản hồi quận Ba Đình (Hà Nội) và yêu cầu tính điểm lại cho ứng viên theo nguyên tắc đối với trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ không áp dụng tính điểm của bằng cấp đào tạo trước đó. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến điểm bị thí sinh bị “vênh”.

Theo tìm hiểu của Dân trí, sau khi báo có bài viết phản ánh “Chuyện khó hiểu về xét tuyển viên chức quận Ba Đình” thì ngày 16/12, UBND quận Ba Đình đã có văn bản báo cáo UBND Thành phố Hà Nội.

Báo cáo này cho biết: Ngày 09/11/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Ba Đình đã Thông báo điểm học tập và điểm tốt nghiệp của thí sinh đăng ký dự tuyển (Thông báo số 18/TB-HDTD, ngày 09/11/2015); Kết quả điểm học tập và điểm tốt nghiệp của thí sinh căn cứ vào tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng theo quy định tại Quyết định 3446/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận đã tính điểm học tập và điểm tốt nghiệp của thí sinh trên cơ sở bảng điểm của thí sinh ở trình độ đại học (yêu cầu cao nhất của vị trí việc làm - PV). Cách tính điểm theo hướng dẫn cách tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp quy định tại Điểm b, mục 3, phần IV của Kế hoạch tuyển dụng ban hành kèm theo Quyết định số 3446/QĐ-UBND. Do vậy, thí sinh B.T.T.H. có điểm học tập là 74,6 và điểm tốt nghiệp là 90,0.

 

 

Văn bản 3076 của Sở Nội vụ Hà Nội phản hồi thí sinh B.T.T.H về việc tính điểm học tập và tốt nghiệp với với ứng viên tốt nghiệp thạc sỹ.

 

Ngày 03/12/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Ba Đình đã Thông báo lại điểm học tập và điểm tốt nghiệp của thí sinh đăng ký dự tuyển (Thông báo số 21/TB-HDTD ngày 03/12/2015); Kết quả điểm học tập và điểm tốt nghiệp, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận căn cứ vào văn bản số 2973/SNV-ĐTBDTD ngày 26/11/2015 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc rà soát tính điểm tuyển dụng.

Theo đó, điểm học tập và điểm tốt nghiệp của thí sinh được tính là trình độ của thí sinh đăng ký dự tuyển gồm toàn bộ quá trình đào tạo đúng chuyên ngành tuyển dụng (đối với thí sinh có trình độ thạc sỹ tính điểm gồm quá trình đại học và thạc sỹ, cách tính điểm theo hướng dẫn cách tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp theo quy định tại Điểm b, Mục 3, Phần IV, Kế hoạch tuyển dụng ban hành kèm theo Quyết định số 3446/QĐ-UBND). Do đó, thí sinh B.T.T.H có điểm học tập là 76,0 và điểm tốt nghiệp là 93,0.

Tuy nhiên sau khi quận Ba Đình có Thông báo 21 về điểm của các ứng viên sau khi rà soát thì thí sinh B.T.T.H. có đơn khiếu nại lên Sở Nội vụ Hà Nội về việc tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp trong tuyển dụng của Hội đồng tuyển dụng quận Ba Đình áp dụng đối với bằng thạc sĩ của ứng viên là không đúng.

Ngày 8/12/2015, Sở Nội vụ Hà Nội có văn bản gửi UBND quận Ba Đình trong đó cho biết: Đối với trường hợp có bằng thạc sĩ đúng ngành cần tuyển, có chứng chỉ sư phạm hoặc trước đó đã có bằng sư phạm thì việc tính điểm học tập và điểm tốt nghiệp trong tuyển dụng thực hiện bình thường theo quy định tại tiểu mục b1, b2 (hoặc b4 đối với trường hợp đào tạo tín chỉ) mục b điểm 3 phần IV trong Kế hoạch kèm theo Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của UBND Thành phố, không áp dụng tính điểm của bằng cấp đào tạo trước đó như đối với trường hợp bằng liên thông.

Như vậy, theo hướng dẫn của Sở Nội vụ Hà Nội, đối với thí sinh có trình độ thạc sỹ thì tính điểm học tập và tốt nghiệp là điểm của quá trình đào tạo thạc sỹ.

Theo tìm hiểu của Dân trí, thí sinh B.T.T.H. tốt nghiệp thạc sỹ ngành Văn học, đào tạo theo hình thức niên chế nên điểm tốt nghiệp bằng điểm luận văn. Trong bảng điểm của thí sinh B.T.T.H. thể hiện điểm luận văn đạt 9,9. Từ căn cứ bảng điểm đào tạo thạc sỹ của B.T.T.H, Hội đồng tuyển dụng quận Ba Đình đã tính điểm học tập là 79,3, điểm tốt nghiệp là 99,0. Với điểm bài viết là 77,0 nên tổng điểm xét tuyển của B.T.T.H. là 332,3 (tổng điểm xét tuyển = điểm học tập + điểm tốt nghiệp + điểm bài viết x 2).

Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo Phòng Nội vụ quận Ba Đình cho hay: Sau khi nhận được văn bản của Sở Nội vụ yêu cầu tính điểm lại cho hai thí sinh có trình độ thạc sỹ thì ngày 10/12/2015 Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Ba Đình đã mời toàn bộ 14 thí sinh có trình độ thạc sỹ theo hồ sơ đăng ký dự tuyển để thông báo về việc phải tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp theo hướng dẫn của Sở. Đồng thời các thí sinh này cũng ký xác nhận kết quả điểm học tập và điểm tốt nghiệp.

“Hội đồng tuyển dụng viên chức quận Ba Đình đã tổ chức thực hiện đúng các văn bản quy định hiện hành” – Lãnh đạo Phòng Nội vụ quận Ba Đình nhấn mạnh.

Nguyễn Hùng

(Email hungns@dantri.com.vn )

TIN MỚI

    Giao diện thử nghiệm VTVLive