thông tin truyền thông

Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

VTV.vn - Ngành Giáo dục cần quán triệt làm tốt công tác thông tin truyền thông đối với xã hội về các chương trình, kế hoạch, bước đi, quyết tâm và kết quả thực hiện của ngành.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive