TV& VIDEO

chữa bệnh

Từ 2016, sẽ thông tuyến huyện trong thanh toán BHYT

Từ 2016, sẽ thông tuyến huyện trong thanh toán BHYT

VTV.vn - Dự kiến, từ ngày 1/1/2016, sẽ thông tuyến huyện trong thanh toán BHYT để đảm bảo quyền lợi của người dân và bệnh nhân.