TV& VIDEO

thông xe kỹ thuật tuyến đường

Thông xe kỹ thuật tuyến đường đô thị miền núi phía Bắc đầu tiên

Thông xe kỹ thuật tuyến đường đô thị miền núi phía Bắc đầu tiên

VTV.vn - Ngày 12/10, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường Nguyễn Văn Tố của thành phố Bắc Kạn.