TV& VIDEO

thứ 6 ngày 13

Tại sao thế giới lại sợ thứ 6 ngày 13?

Tại sao thế giới lại sợ thứ 6 ngày 13?

VTV.vn - Nỗi sợ hãi thứ 6 ngày 13 bắt nguồn từ những tổng hợp của hai con số gắn với nhiều sự kiện và điển tích không may mắn của con người là thứ 6 và con số 13.