TV& VIDEO

thu các khoản trong nhà trường

TP.HCM nghiêm cấm các trường thu gộp nhiều khoản vào đầu năm học

TP.HCM nghiêm cấm các trường thu gộp nhiều khoản vào đầu năm học

VTV.vn - Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP.HCM về hướng dẫn chuẩn bị cho năm học mới 2016-2017, việc thu gộp nhiều khoản tiền vào đầu năm học bị nghiêm cấm.