TV& VIDEO

thủ công nghiệp

Công bố và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2017

Công bố và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2017

VTV.vn - Lễ công bố và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia đã được diễn ra.