TV& VIDEO

thu dọn

Philippines thu dọn rác hưởng ứng Ngày Trái Đất

Philippines thu dọn rác hưởng ứng Ngày Trái Đất

Trong nỗ lực hưởng ứng Ngày Trái Đất sắp diễn ra, các nhà hoạt động môi trường ở Philippines đã cùng tham gia dọn rác và làm sạch môi trường ở một khu bảo tồn sinh thái lớn của nước này.