TV& VIDEO

thu giấy phép

Hà Nội thu giấy phép 106 văn phòng đại diện nước ngoài

Hà Nội thu giấy phép 106 văn phòng đại diện nước ngoài

Sở Công Thương thành phố Hà Nội vừa quyết định thu hồi giấy phép và chấm dứt hoạt động đối với 106 văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Nội.