TV& VIDEO

thư gửi chồng

Thư gửi chồng tương lai: Đừng chờ em!

Thư gửi chồng tương lai: Đừng chờ em!

VTV.vn - "Em không muốn anh chờ đợi em. Em muốn anh sống vô tình với em cho đến khi anh gặp và yêu em". Đây là một câu trích dẫn trong bức thư thư thú vị của blogger Sonya Matejko.