TV& VIDEO

thu hoạch tiêu

Khan hiếm nhân công thu hoạch tiêu tại Đồng Nai

Khan hiếm nhân công thu hoạch tiêu tại Đồng Nai

VTV.vn - Tiêu chín rụng, nhiều chủ vườn tại xã Lâm San, Cẩm Mỹ, Đồng Nai phải huy động hết gia đình ra hái tiêu nhưng cũng không kịp, trung bình mỗi hộ thiếu từ 2 đến 4 nhân công.