TV& VIDEO

thu hồi dự án treo

Muốn thu hồi dự án treo phải mất tới… 4 năm

Muốn thu hồi dự án treo phải mất tới… 4 năm

VTV.vn - Theo Luật Đất đai quy định, dự án chậm triển khai sau 2 năm sẽ bị thu hồi. Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình thu hồi phải kéo dài tới... 4 năm.