TV& VIDEO

thu hồi quyết định

Thu hồi bằng đạt chuẩn nông thôn mới của 1 số địa phương Hà Tĩnh

Thu hồi bằng đạt chuẩn nông thôn mới của 1 số địa phương Hà Tĩnh

VTV.vn - UBND tỉnh Hà Tĩnh thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của 2 xã Thiên Lộc và Kỳ Bắc là động thái quyết liệt xử lý tình trạng tụt lùi của các địa phương.