TV& VIDEO

thu hồi vật liệu nổ

CIA quên… thiết bị nổ trên xe buýt chở học sinh

CIA quên… thiết bị nổ trên xe buýt chở học sinh

VTV.vn - CIA đã để quên một lượng chất nổ trên xe buýt sau khi mượn xe chở học sinh thuộc sở hữu của quận Loudoun (bang Virginia, Mỹ) để thực hiện bài huấn luyện.