TV& VIDEO

thu hút doanh nghiệp

Hậu Giang tạo mọi điều kiện để thu hút nhà đầu tư

Hậu Giang tạo mọi điều kiện để thu hút nhà đầu tư

VTV.vn - Nhiều chính sách mời gọi đầu tư hấp dẫn đã được tỉnh Hậu Giang đưa ra nhằm thu hút doanh nghiệp.