TV& VIDEO

thu mua lúa gạo tạm trữ

Đã mua trên 60% chỉ tiêu tạm trữ gạo

Đã mua trên 60% chỉ tiêu tạm trữ gạo

VTV.vn - Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, đến thời điểm này, công tác thu mua lúa gạo tạm trữ đã đạt trên 60% chỉ tiêu.