TV& VIDEO

thu nhập ròng

Hàn Quốc: Tổng tài sản của 4 "Tập đoàn gia đình" lớn nhất Hàn Quốc tăng mạnh

Hàn Quốc: Tổng tài sản của 4 "Tập đoàn gia đình" lớn nhất Hàn Quốc tăng mạnh

VTV.vn - 4 tập đoàn kinh tế gia đình được xem là trụ cột của nền kinh tế Hàn Quốc đã tăng hơn 30% trong vòng 5 năm qua.