TV& VIDEO

thu nhặt

Nhặt rác... làm từ thiện

Nhặt rác... làm từ thiện

 Nhiều năm nay, có một người phụ nữ ở vùng nông thôn tỉnh TT. Huế hàng ngày vẫn cần mẫn nhặt nhạnh các túi nilon được thải ra, để giúp đỡ người nghèo.