TV& VIDEO

thụ phấn

Robot thụ phấn cho hoa

Robot thụ phấn cho hoa

Các nhà nghiên cứu của đại học Harvard, Mỹ, đã chế tạo ra những chú ong robot có khả năng thụ phấn cho hoa.