TV& VIDEO

thu phí sử dụng hạ tầng

Hôm nay (7/7), Tây Ninh bắt đầu thu phí sử dụng hạ tầng ở cửa khẩu Chàng Riệc

Hôm nay (7/7), Tây Ninh bắt đầu thu phí sử dụng hạ tầng ở cửa khẩu Chàng Riệc

VTV.vn - Từ ngày 7/7, tỉnh Tây Ninh sẽ thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Chàng Riệc.