TV& VIDEO

thu phí vận tải

Người dân Bình Dương đồng tình với chủ trương xóa bỏ trạm thu phí

Người dân Bình Dương đồng tình với chủ trương xóa bỏ trạm thu phí

VTV.vn - Quyết định xóa bỏ trạm thu phí đã BOT của tỉnh Bình Dương đã nhận được sự đồng thuận cao của các doanh nghiệp vận tải, chủ xe và người dân.