TV& VIDEO

thu thẻ nhà báo

Thu thẻ nhà báo nguyên Trưởng VPĐD báo Kinh doanh & Pháp luật tại Hải Phòng

Thu thẻ nhà báo nguyên Trưởng VPĐD báo Kinh doanh & Pháp luật tại Hải Phòng

VTV.vn - Tối 27/3, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Phan Văn Thương, nguyên Trưởng VP đại diện báo Kinh doanh & Pháp luật tại TP Hải Phòng.