TV& VIDEO

Thứ trưởng Bộ Giao thông

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Tổng thầu Trung Quốc nợ hàng chục nhà thầu phụ Việt Nam 600 tỷ đồng

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Tổng thầu Trung Quốc nợ hàng chục nhà thầu phụ Việt Nam 600 tỷ đồng

VTV.vn - Đây không phải lần đầu tiên dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông chậm tiến độ. Hiện khó khăn lớn nhất của tổng thầu Trung Quốc đó là vốn.