TV& VIDEO

Thứ trưởng Bộ Thông tin

Thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong

Thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo đã ký quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong.