TV& VIDEO

Thứ trưởng thường trực

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Thứ trưởng mới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Thứ trưởng mới

VTV.vn - Đồng chí Nguyễn Xuân Cường được phân công giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.