TV& VIDEO

thủ tục hải quan điện tử

Giảm thời gian làm thủ tục hải quan nhờ dịch vụ công trực tuyến

Giảm thời gian làm thủ tục hải quan nhờ dịch vụ công trực tuyến

VTV.vn - Dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan đã giúp giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp khi làm các thủ tục.