TV& VIDEO

thủ tục xuất khẩu

Việt Nam tăng 9 bậc trong xếp hạng môi trường kinh doanh

Việt Nam tăng 9 bậc trong xếp hạng môi trường kinh doanh

VTV.vn - Việt Nam đã tăng 9 bậc trong bảng xếp hạng về môi trường kinh doanh từ vị trí 91 của năm ngoái lên vị trí 82 năm nay.