TV& VIDEO

Thủ tướng chỉ đạo

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả của bão số 10

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả của bão số 10

VTV.vn -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định cấp 40 tỷ đồng để tỉnh Hà Tĩnh xây dựng lại 2 cột truyền hình bị gãy đổ, cấp từ 1 - 2 nghìn tấn gạo để hỗ trợ đồng bào.